PRIMII PAȘI SPRE O MESERIE DE SUCCES


Acest site este cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
INVESTEȘTE ÎN OAMENI
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invitam să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiectul „Primii pași spre o meserie de succes” este cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Devoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul major de intervenţie 2.3

→ Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea accesului angajaților la servicii complete de informare, consiliere și formare profesională continuă.

→ Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea personală a 700 de angajați din județul Maramureș, beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere/orientare profesională și în carieră.

2. Dezvoltarea competențelor profesionale a 140 de angajați din județul Maramureș, participanți la 7 programe de FPC , în vederea obținerii de către aceștia a unei calificări complete, a sporirii mobilității pe piața muncii și creșterea nivelului de trai a participanșilor la programele de calificare/recalificare.

3. Promovarea ofertelor de FPC finanțate de FSE, a beneficiilor FPC, în rândul angajaților, intreprinderilor și a altor grupuri interesate din județul Maramureș.

4. Dezvoltarea retelei furnizorilor de FPC, beneficiari de finantari prin FSE, in vederea sprijinirii reciproce si cresterea calitatii programelor de formare. Dezvoltarea rețelei furnizorilor de FPC, beneficiari de finanțări prin FSE, în vederea sprijinirii reciproce și creșterea calității programelor de formare.

Proiect implementat de Asociația Consensual în parteneriat cu Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară - INDECO și Asociația Filantropica Ortodoxa Bunavestire Sighet (AFOBS).